Vrede met Jezelf
Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacy-cookieverklaring     

Vrede met Jezelf

Vrede met Jezelf staat als eenmanszaak geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74700995. Het wordt gerund door mij, Agnes van Vreede. Heb je vragen over de bescherming van jouw persoonsgegevens? Neem dan contact met mij op via praktijk@vredemetjezelf.nl.

 

Algemeen

Ik informeer je graag hoe jouw (persoons)gegevens door mij worden verwerkt en/ of gebruikt. Op deze manier voldoe ik aan mijn verplichtingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Deze verklaring is dan ook uitsluitend van toepassing op mijn diensten, de diensten die ik verricht onder Vrede met Jezelf. Wees je ervan bewust dat ik niet verantwoordelijk ben op eventuele andere dienstverleners genoemd op de website www.vredemetjezelf.nl (hierna: mijn website).

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de nationale toezichthouder ter bescherming van jouw persoonsgegevens. Voor meer informatie verwijs ik jou graag naar de website van de AP www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Persoonsgegevens

Een persoonsgegeven is informatie over een persoon, waarmee je die persoon kunt identificeren of waarmee je diegene kunt opsporen. Het kan rechtstreeks over die persoon gaan of in combinatie met andere informatie naar die persoon leiden. Belangrijk hierbij is dat gegevens van overledenen en bedrijven (eenmanszaak, VOF of maatschap uitgezonderd) geen persoonsgegevens zijn.

Gebruik (persoons)gegevens

Als mijn (mogelijk toekomstig) cliënt verzamel ik een aantal van jouw (persoons)gegevens. Het is goed dat jij op de hoogte bent van wat er door mij met deze (persoons)gegevens wordt gedaan, welke rechten je hebt en hoe wensen rondom jouw (persoons)gegevens kunnen worden aangegeven aangeven.

De (persoons)gegevens die ik ontvang worden vertrouwelijk behandeld zodat ze niet zomaar in verkeerde handen vallen. Het komt soms voor dat jouw (persoons)gegevens worden gedeeld met anderen, omdat zij mij ondersteunen in mijn bedrijfsvoering. Denk bijvoorbeeld aan mijn webbouwer en mijn boekhoudsysteem.

Persoonsgegevens die ik kan verzamelen

Hieronder tref je een overzicht van de (persoons)gegevens die ik (eventueel) van jou kan verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • adres- en/of postbusgegevens;
 • e-mailadres & e-mailberichten;
 • betaalgegevens;
 • telefoonnummer;
 • gezondheidsgegevens;
 • geboortedatum;
 • inloggegevens account website;
 • social media-accountnamen & reacties.

Bovenstaande gegevens heb je zelf aan mij gegeven of zijn af te leiden uit openbare registers of social media. Let op dat jouw IP-adres en locatie in sommige gevallen ook persoonsgegevens zijn als je die optie niet hebt uitgeschakeld.

Waarom is het verwerken van persoonsgegevens nodig?

Persoonsgegevens verwerken is niet zomaar toegestaan. Hiervoor moet ik doelen hebben bepaald. De doelen van de voorgenoemde verwerking van de persoonsgegevens die ik van jou verzamel moeten vervolgens gerechtvaardigd zijn. In de AVG zijn daarom zes grondslagen vastgesteld:

 1. Het algemeen belang;
 2. het gerechtvaardigd belang;
 3. vitale belangen;
 4. op basis van een overeenkomst;
 5. op basis van een wettelijke plicht;
 6. op basis van toestemming.
Doel Grondslag
1.       Voor het afhandelen van jouw betaling Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst
2.       Om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail), als dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst
3.       Om jouw (informatie)aanvraag in behandeling te kunnen nemen Omdat ik hier een gerechtvaardigd belang bij heb en omdat het nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst
4.       Om jouw vraag (online) te kunnen beantwoorden Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
5.       Om het aanbod te kunnen verfijnen Omdat ik hier een gerechtvaardigd belang bij heb
6.       Bij een wettelijke verplichting, zoals de belastingaangifte Voor het naleven van een wettelijke verplichting
7.       Omdat ik graag een mooie review wil laten zien Omdat jij hiervoor toestemming hebt gegeven.
8.       Omdat ik jou graag een nieuwsbrief stuur Omdat jij hiervoor toestemming hebt gegeven
9.       Omdat ik graag informatie verspreid via mijn blogs Omdat jij eventueel zelf kiest om een reactie achter te laten
10.     Omdat je via een profiel op mijn website gebruiksgemak ervaart Omdat je dit zelf hebt aangemaakt

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Ik verwerk niet altijd bijzondere of gevoelige persoonsgegevens van cliënten of betrokkenen. In sommige gevallen verwerk ik wel gezondheidsgegevens, omdat dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. Dit altijd alleen met jouw toestemming en op jouw verzoek verwijder ik de gegevens direct.

Ik heb niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 18 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 jaar is. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op en dan verwijder ik de informatie.

Hoelang jouw gegevens bewaard worden

Ik bewaar jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen

Persoonsgegevens Termijn Reden
Voor- en achternaam 15 jaar (de gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard) Om aan mijn wettelijke verplichting te voldoen
Adres- en/of postbusgegevens 15 jaar (de gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard) Om aan mijn wettelijke verplichting te voldoen
Telefoonnummer 15 jaar (de gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard) Om contact met je te kunnen opnemen
Betaalgegevens 7 jaar (Belastingwetgeving) Om aan mijn wettelijke verplichting te voldoen
Gezondheidsgegevens 15 jaar (de gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard) Nodig voor het uitvoeren van de overeenkomst
Geboortedatum 15 jaar (de gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard) Nodig voor het uitvoeren van de overeenkomst
E-mailadres 15 jaar (de gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard) of tot zolang je staat ingeschreven op mijn mailinglijst Om jou te kunnen informeren of contact met je kunnen opnemen
(E-mail)berichten 15 jaar (de gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard) Om gegevens van jou te kunnen terugvinden
Reactie op social media Onbepaalde tijd Wanneer je op een post/artikel reageert blijft de reactie staan zolang het artikel online staat. Dit is voor onbepaalde tijd, tenzij jij zelf beslist dat jouw reactie moet worden verwijderd. Bij het verwijderen van een reactie worden alle persoonlijke gegevens verwijderd. Er wordt niets gedaan met de ontvangen reacties. Reacties zie ik als enthousiaste betrokkenheid bij een artikel/post.
Social media-accountnamen Voor onbepaalde tijd, tenzij jij deze gegevens zelf verwijdert Om te kunnen reageren op jouw reactie op social media accounts
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt Zolang de overeenkomst loopt en tot maximaal 1 jaar nadat onze overeenkomst is gestopt. Nodig voor het uitvoeren van de overeenkomst

Gegevens delen met derden/anderen

Jouw gegevens worden niet verkocht aan derden en jouw informatie wordt uitsluitend verstrekt als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou, omdat jij hiervoor toestemming hebt gegeven of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met de bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht (verwerkers), sluit ik in ieder geval een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ik blijf wel verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Met derden die zelf verantwoordelijk zijn voor de verwerking (de zogenaamde verwerkingsverantwoordelijken), hoef ik geen overeenkomst af te sluiten. Met de volgende derden deel ik persoonsgegevens:

Derde Categorie Doel delen Welke gegevens
Hostingpartij Verwerkingsverantwoordelijke Voor het hosten van de website Versleutelde gegevens
Website provider Verwerkingsverantwoordelijke Voor het back-uppen van de website Gehele back-up website
E-mailprovider Verwerker Voor het hosten van e-mails Versleutelde gegevens
Bank Verwerkingsverantwoordelijke Om betalingen voor mij te genereren Naam, woonplaats, betaalgegevens
Boekhoudsysteem Verwerker Om mijn boekhouding in te verrichten Naam, adresgegevens, betaalgegevens, mailadres
Webbouwer Verwerker Voor het onderhouden van de website Bankrekeningnummer, naam, adresgegevens, gekochte producten, mailadres
Betalingssysteem Verwerkingsverantwoordelijke Om betalingen te kunnen ontvangen Bankrekeningnummer, naam, adresgegevens, gekochte producten, mailadres
Pinapparaat Verwerkingsverantwoordelijke Om betalingen te kunnen ontvangen Bankrekeningnummer, naam
Nieuwsbriefprovider Verwerkingsverantwoordelijke Om mijn mailings te verzenden Naam, mailadres
Digitale agenda Verwerkingsverantwoordelijke Om digitale afspraken te kunnen inplannen Naam, mailadres

Doorgifte derde landen

Ik probeer persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar soms ontkom ik er niet aan ook diensten van buiten de EER in te zetten (denk aan het gebruik van social media en YouTube op zichzelf). Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land. Met alle verwerkers, binnen en buiten de EER, is een verwerkersovereenkomst gesloten. De Partijen zijn aangesloten bij het EU-US Dataprivacy framework van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit betekent dat sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Jouw recht tot het inzien, aanpassen of verwijderen van gegevens

Jij hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dergelijke verzoeken kun je mailen naar mij. Ik zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand op je verzoek reageren. Als jouw verzoek specifiek of buitenproportioneel is, dan kan de termijn door mij worden verlengd met 2 maanden.

Jouw rechten tot intrekken, bezwaar en gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kunt indienen om jouw persoonsgegevens in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Beveiligen

Ik neem adequate en passende maatregelen om bijvoorbeeld misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan:

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt.

Verder maak ik altijd gebruik van bekende beveiligde Wifi-netwerken, tenzij dit om gewichtige redenen niet kan.

Het aantal apparaten dat toegang heeft tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Dit zijn een iPad, laptop en smartphone met een inlogbeveiliging door middel van een wachtwoord en/of vingerafdruk.

Daarnaast zijn de gebruikte systemen allemaal beveiligd met een wachtwoord en/of toegangscode en/of vingerafdruk.

Geen goede beveiliging of misbruik van jouw gegevens?

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de persoonsgegevens, neem dan contact op met mij.

Jouw recht tot indienen klacht

Ik wil je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, als je van mening bent dat ik niet voldoe aan de privacyregelgeving als bedoeld in de AVG. De nationale toezichthouder is de Autoriteit Persoonsgegevens. Een klacht indienen kun je hier.

Cookies

Mijn website gebruikt functionele cookies. Door het hebben van deze cookieverklaring, voldoe ik niet alleen aan de verplichtingen uit de Telecommunicatiewet & Cookiewet (toekomstige e-Privacy verordening), maar weet jij ook precies hoe jij met deze cookies kunt omgaan.

Wat is een cookie

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan mijn website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Cookies zorgen er met name voor dat mijn website naar behoren werkt. Cookies onthouden bijvoorbeeld jouw instellingen en met cookies kan ook mijn website worden geoptimaliseerd.

Functionele cookies

Mijn website maakt gebruik van functionele cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Bij het plaatsen van de functionele cookies hoeft er geen toestemming van jou te worden gevraagd. Mijn website maakt verder geen gebruik van andere cookies.

Permanente cookie

Met behulp van een permanente cookie kan mijn website jou herkennen bij een nieuw bezoek op mijn website. Dit is een zogenaamde functionele cookie. Mijn website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kan mijn website dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van mijn website kunt maken. Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser.

Sessie cookie

Met behulp van een sessie cookie kan ik zien welke onderdelen van mijn website je met dit bezoek hebt bekeken. Dit is een zogenaamde functionele cookie. Mijn website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ik kan mijn dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Site improvement cookie

Met behulp van een site improvement cookie kan ik verschillende pagina’s van mijn website testen. Dit is een zogenaamde functionele cookie. Ik plaats ze om te zien welke pagina het best wordt bezocht. Ik kan mijn dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van de bezoekers.

Google reCAPTCHA

Daarnaast gebruikt mijn website Google reCAPTCHA om spam-inzendingen te voorkomen. Als eerste controleert reCAPTCHA of er al eerder een cookie van Google is geplaatst op jouw device.

Vervolgens wordt een cookie toegevoegd aan je browser en wordt een volledige snapshot gemaakt van het browservenster. Elke pixel wordt daarbij vastgelegd. Voor een goede analyse verzamelt Google browser- en gebruikersinformatie, deze omvat onder meer:

 • Cookies die Google in 6 maanden heeft geplaatst;
 • Hoeveel muisklikken je in de browser maakt;
 • Jouw scrolgedrag;
 • Het CSS van de webpagina;
 • De systeemdatum en -tijd;
 • Het IP-adres;
 • Of je bent ingelogd in je Google account;
 • De ingestelde taal van je browser;
 • Geïnstalleerde invoegtoepassingen in je browser;
 • Alle Javascript-objecten;
 • De snelheid waarmee je het formulier invult.

De informatie verzameld door Google wordt overgebracht naar en door de partijen opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Ze stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het EU-US Dataprivacy framework van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens.

Ik heb Google niet toegestaan de via mijn website verkregen informatie te gebruiken voor andere (Google)diensten. De bewaartermijn is 26 maanden en ik heb hier geen invloed op. Meer informatie lees je in het privacy beleid van Google.

Cookies weigeren, blokkeren en verwijderen

Je kunt cookies weigeren, je kunt cookies blokkeren en je kunt je afmelden voor cookies. Dit doe je door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Je kunt cookies altijd eenvoudig blokkeren en verwijderen via je internetbrowser. Ook kun je jouw internetbrowser zodanig instellen dat je een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst.

Je kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Bekijk voor deze mogelijkheden de helpfunctie van je browser. Want hoe je de instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg als nodig de helpfunctie van jouw browser of klik op één van de onderstaande links om direct naar de handleiding van je browser te gaan:

Let wel op: als je de cookies in je browser blokkeert of weghaalt, dan kan dat gevolgen hebben voor het prettige gebruik van mijn website. Wees je er dus van bewust dat als je geen cookies wilt, ik niet kan garanderen dat mijn website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat je mijn website helemaal niet meer kunt bezoeken.

Onvoorziene cookies

Het kan ook voorkomen dat via mijn websites cookies worden geplaatst door anderen, waarvan ikzelf niet altijd op de hoogte ben. Kom je onvoorziene cookies tegen die je niet kunt terugvinden in deze verklaring? Laat het mij dan weten per mail.

Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze je privacy gewaarborgd hebben.

Opt-out

Over het gebruik van bovenstaande cookies, wordt op mijn website (waar nodig) toestemming gevraagd. Als je niet wilt dat jouw gegevens getrackt worden, dan raad ik je aan om geen toestemming te geven (opt-out) of om privacy-bevorderende browser-plug-ins te installeren.

Wijzigingen

De teksten van mijn website kunnen op ieder moment worden aangepast door voortdurende ontwikkelingen. Dit geldt ook voor mijn privacy-cookieverklaring. Deze versie is van 25 januari 2024 en als er wijzigingen zijn, plaats ik hiervan steeds de nieuwste versie op mijn website.